Datum: 28.-29. August 2020

Institut: Bierbegeisterung, Bamberg

Seminarleiter: Hans Wächtler, Dorothea Wächtler

BierundKäse_08-2020.pdfBierundKäse_08-2020.pdf

Datum: 30.-31. August 2020

Institut: Bierbegeisterung, Bamberg

Seminarleiter: Hans Wächtler, Dorothea Wächtler

BierundSchokolade_08-2020.pdfBierundSchokolade_08-2020.pdf

Datum: 03.-04. September 2020

Institut: Hops Academy/Doemens, Gräfelfing

Seminarleiter: Michael Eder, Dr. Christina Schönberger

IMB_HopfenMalz_09-2020.pdfIMB_HopfenMalz_09-2020.pdf

Datum: 01.-02. September 2020

Institut: ArteBier, Gräfelfing

Seminarleiter: Stefan Grauvogel

ArteBier_GirodItalia_09-2020_DE.pdfArteBier_GirodItalia_09-2020_DE.pdf

Datum: 10.-11. September 2020

Institut: Doemens Academy, 82166 Gräfelfing, Deutschland

Seminarleiter: Dr. Wolfgang Stempfl

IMB_Bierflavours_09-2020_5.pdfIMB_Bierflavours_09-2020_5.pdf

Datum: 27.-28. Oktober 2020

Institut: Bierbegeisterung, Bamberg

Seminarleiter: Hans Wächtler, Dorothea Wächtler

Foodpairing_03und10-2020.pdfFoodpairing_03und10-2020.pdf

Datum: 29.-30. Oktober 2020

Institut: Bierbegeisterung, Bamberg

Seminarleiter: Hans Wächtler, Dorothea Wächtler

Foodpairing_03und10-2020.pdfFoodpairing_03und10-2020.pdf

Datum: 02.-03. November 2020

Institut: Bierbegeisterung, Bamberg

Seminarleiter: Hans Wächtler, Dorothea Wächtler

ErfolgreichDurchstarten_11-2020.pdfErfolgreichDurchstarten_11-2020.pdf

Datum: 03.-04. Dezember 2020

Institut: Doemens Academy, 82166 Gräfelfing, Deutschland

Seminarleiter: Dr. Michael Zepf

IMB_SourBeer_12-2020.pdfIMB_SourBeer_12-2020.pdf